Ogrzewanie Podłogowe - parkietyszczecin.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogrzewanie Podłogowe

CHAPEL PARKET
Ogrzewanie podłogowe
Instrukcja montażu i użytkowania dla podłóg drewnianych Chapel In Between (warstwowych) na ogrzewaniu podłogowym:
Montaż podłóg warstwowych In Between dopuszczalny jest tylko na wodnym ogrzewaniu podłogowym

INFORMACJE OGÓLNE
- System ogrzewania podłogowego jest systemem „powolnym”. Pomieszczenie powoli osiąga odpowiednią temperaturę ale również wolniej uwalnia ciepło.
- Bardzo ważny jest wzór ogrzewania, im bardziej stabilny tym lepiej.
- Drewno wysusza się i kurczy się pod wpływem zbyt dużej ilości ciepła. Gwałtowne i duże wahania temperatur mogą uszkodzić deskę.
- Dywany mogą prowadzić do nagromadzenie ciepła, co wpływa na kurczenie się i pękanie desek.
- Na ogrzewaniu podłogowym można montować tylko warstwową podłogę Chapel In Between wykonaną z materiału inżynieryjnego (warstwowego).
- Gwarancja obejmująca montaż podłogi Chapel In Between na ogrzewaniu podłogowym jest ważna tylko wówczas, gdy dokonano protokolarnego wygrzewania posadzki przed montażem oraz minimalne i maksymalne wartości temperatury nie zostaną przekroczone. Wartości te muszą być możliwe do udowodnienia, a potwierdzenie udostępnione do wglądu na życzenie dostawcy.
- Podłoga może być klejona bezpośrednio na jastrych cementowy. Zaleca się stosowanie co najmniej cementu B20. Jastrych musi być stabilny, twardy (badanie twardości poprzez Pressomess: 2,0 – 3,0 N/mm2) i równy (w jedno-metrowym ciągu różnica wysokości nie może być większa niż 2 mm).
- Radzimy używanie gruntu do podłoża i/lub płynu DPM (membrany odpornej na wilgoć), od tego samego producenta co klej.
- Podłoga powinna być zamontowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce producenta chemii podłogowej.
- Po zamontowaniu podłogi należy się upewnić, że nacisk na deski przez 24 godziny po ich przyklejeniu wynosi co najmniej 20 kg na m2.

Wartości techniczne
- Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 20mm = 0.118 m2 K/W
- Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 15mm = 0.088 m2 K/W
- Przewodność cieplna deski 20mm λ = 0.17 W/mK
- Przewodność cieplna deski 15mm λ = 0.17 W/mK

PODŁOŻE: WARUNKI PRZED MONTAŻEM NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM
- Jastrych cementowy powinien mieć co najmniej 42 dni.
- Należy przeprowadzić wygrzewanie posadzki wg. „Protokołu wygrzewania posadzki” dostępnego u dostawcy.
Wypełniony i podpisany protokół musi być okazany na żądanie.
- W tym czasie należy zadbać o dobrą wentylację w celu pozbycia się wilgoci.
- Po zakończeniu procesu należy sprawdzić wilgotność jastrychu cementowego.
- Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego wynosi 1,8% (lub 3,0% przy użyciu barier paroszczelnych).
- Maksymalna wilgotność jastrychu anhydrytowego wynosi 0,3%.

OGRZEWANIE POSADZKI PODCZAS UKŁADANIA
- Podczas montażu temperatura jastrychu cementowego musi wynosić od 15°C do 18°C.
- Należy utrzymać taką temperaturę, przez co najmniej 5 dni po zakończeniu montażu.
- Maksymalna temperatura kontaktowa jastrychu cementowego wynosi 28°C.
- Temperatura kontaktowa to temperatura powierzchni jastrychu cementowego mierzona 3 dni po ustawieniu temperatury.

OGRZEWANIE POSADZKI PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO
- Na początku sezonu grzewczego należy podnosić temperaturę stopniowo. Max o 1 lub 2°C dziennie.
- Maksymalna temperatura użytkowa mierzona przy posadzce nie może przekraczać 28°C.
- Na koniec sezonu grzewczego należy obniżać temperaturę stopniowo. Max o 1 lub 2°C dziennie.
- W celu utrzymania podłogi na stabilnym poziomie nie należy stwarzać różnic temperatur w ciągu dnia i nocy.
- Podłoga może ulec uszkodzeniu, jeżeli temperatura jest redukowana lub podnoszona zbyt szybko.
- Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna w granicach 45% - 60%.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego